/* quang cáo */
Bài viết
Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn X-T10. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn X-T10. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015
X-T10 của Fujifilm là một máy ảnh hàng đầu ?

Dòng X-series của Fujifilm của máy ảnh đã khiến đục cho một nguyên lý cụ thể: chất lượng hình ảnh tuyệt vời kết hôn với một thẩm mỹ retro ...

Fujifilm X-T10: Nhỏ và đơn giản hơn từ phiên bản thành công của X-T1

Fujifilm có một danh tiếng để làm retro theo kiểu máy ảnh không gương lật rắn, và mới nhất, các X-T10, dùng một trong các cơ quan phổ biến...

 
KeyWord
..asda..asd..

---------------------